Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  
  •  

PGNiG Technologie SA - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Nasza oferta obejmuje 7 podstawowych obszarów.

 

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
Oddział Produkcji Infrastruktury Górniczej 

ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel.+48 13 43 625 11, fax + 48 13 436 73 54

Historia

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 

PGNiG Technologie S.A. Oddział Naftomet w Krośnie specjalizuje się w produkcji i remoncie urządzeń dla przemysłu naftowo-gazowniczego. Macierzysty zakład powstał w 1920 r. z inicjatywy Towarzystwa dla Przedsiębiorstw Górniczych TEPEGE w Krakowie i w pierwszych latach działalności funkcjonował pod nazwą Fabryka Maszyn i Urządzeń Wiertniczych w Krośnie.

Budowę rozpoczęto w 1917 r. przy ulicy Olejarskiej, obecnie Łukasiewicza. Powstała wówczas hala obrabiarek, elektrownia, kuźnia, bocznica kolejowa, ślusarnia, kotłownia i kotlarnia, stolarnia, magazyn i kancelaria.W 1920 roku wybudowano budynki mieszkalne dla pracowników, garaże i portiernię.
Początkowo produkowano proste narzędzia wiertnicze: świdry udarowe, obciążniki, nożyce, osprzęt do rur, żerdzie i pompy wgłębne. Naprawiano maszyny kopalniane, pompy, silniki diesla i elektryczne oraz różne urządzenia rafineryjne.
W czasie II wojny światowej zakład przejęło niemieckie przedsiębiorstwo Beskiden Erdöl Gewinnugs GmbH z siedzibą w Krośnie.

Kilka dni po wyzwoleniu grupa byłych pracowników zakładu przystąpiła do jego porządkowania i napraw. Uruchomiono ponownie produkcję, głównie narzędzi wiertniczych. Zakład stanowił wtedy całość z Krośnieńskim Kopalnictwem Naftowym.
W roku 1950 wyodrębniono warsztaty elektryczny, samochodowy i mechaniczny tworząc odrębną firmę Krośnieńskie Warsztaty Remontowe (KaWueR-y). Produkowano wówczas części do agregatów i pomp wgłębnych oraz remontowano udarowe i obrotowe narzędzia wiertnicze, silniki wysokoprężne i urządzenia elektryczne.
W 1953 roku na terenie byłej rafinerii przy ulicy Naftowej rozpoczęto budowę nowych obiektów. Po siedmiu latach oddano do użytku nową halę obróbki mechanicznej, odlewnię, kuźnię, kotłownię, stację transformatorową i bocznicę kolejową. Urządzono też wydział obróbki cieplnej w zmodernizowanym budynku rafineryjnym.

W 1969 roku oddano do użytku kolejną, nową halę produkcyjną, halę głównego mechanika, magazyny, acetylenownię i budynek administracyjny. Produkcja w tych obiektach biegła pełną parą przez trzy zmiany. Zapotrzebowanie na produkcję i usługi Zakładu było bardzo duże.
W 1978 roku rozpoczęto budowę największej hali konstrukcji stalowych.
Na przestrzeni tego okresu wskutek różnych reorganizacji Zakład zmieniał nazwy i miejsce w strukturze polskiego przemysłu naftowego. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych przedsiębiorstwo posiadało status kombinatu. Podlegały mu specjalistyczne zakłady w Rawiczu i Brzesku. Zatrudnionych w nim było wówczas blisko 3 tysiące pracowników.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia wyłączano kolejno ze struktury przedsiębiorstwa zakłady z innych miejscowości. Oddano też na rzecz Krośnieńskiego Kopalnictwa Naftowego obiekty i teren przy ulicy Łukasiewicza, pierwszą, historyczną siedzibę Zakładu.

W 1982 roku przedsiębiorstwo zostalo przemianowane na Zakład Urządzeń Naftowych "NAFTOMET" Krosno i weszło w skład wielozakładowego, ogólnopolskiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie.

W 1998 roku ZUN Naftomet został wyłączony ze struktury PGNiG i stał się samodzielną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie udziały pozostały jednak w rękach PGNiG.

W dniu 23.12.2011 Zakład zmienił status prawny i stał się Oddziałem PGNiG Technologie S.A.